huis woning verzekering brandverzekering

BRANDVERZEKERING


Een brandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, toch is zij een noodzaak voor een bedrijf.
Denk maar aan het verloren gaan van het patrimonium, het materieel, de aansprakelijkheid tegenover derde partijen zoals buren, derden, personeel.

verzekering Beringen Koersel BASISWAARBORGEN


verzekering Beringen Koersel OPTIONELE OF FACULTATIEVE DEKKINGEN:

verzekering Beringen Koersel  DIEFSTAL EN VANDALISME VAN DE INHOUD 

verzekering Beringen Koersel  ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN 

verzekering Beringen Koersel  RECHTSBIJSTAND

verzekering Beringen Koersel  ACCIDENTELE SCHADE AAN KOOPWAREN

verzekering Beringen Koersel  ALLE RISICO'S UITHANGBORDEN EN LICHTRECLAMES

verzekering Beringen Koersel  ALLE RISICO'S ELEKTRONICA

verzekering Beringen Koersel  GELDVERZEKERING / VERZEKERING VAN WAARDEN

verzekering Beringen Koersel  BEDRIJFSSCHADE

verzekering Beringen Koersel  MACHINEBREUK

 

VERZEKERINGENverzekering
verzekering in Koersel Beringen