REMUNERATIEBELEID


Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.

Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen. 

In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

1. VERGOEDING

Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloningen. Indien ons kantoor een variabele verloning toekent ziet ons kantoor erop toe dat:

  • De variabele vergoeding geen afbreuk doet aan de belangen van de klanten;
  • De variabele vergoeding een beperkt deel zal uitmaken van de totale vergoeding;
  • De variabele vergoeding niet wordt berekend op basis van de realisatie van de verkoop van welbepaalde producten, maar op basis van de totaliteit van de prestaties;
  • Kwalitatieve criteria zoals de naleving van de gedragsregels, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de klanttevredenheid worden gerespecteerd;  

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de variabele vergoeding teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokken persoon.

2. INCENTIVES (niet- geldelijke voordelen)

Ons kantoor maakt geen gebruik van incentives.
 

3. COMMERCIELE DOELSTELLINGEN

Ons kantoor stelt geen commerciële doelstellingen vast.