pensioen verzekeringen

PENSIOENVERZEKERINGEN


Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

De meest interessante formule waarmee u als zelfstandige een aanvullend pensioen kunt opbouwen is het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’, verkort het VAPZ. Hiermee kunt u een pensioen opbouwen, maar ook uw nabestaanden beschermen tegen het risico van een vroegtijdig overlijden. 

De premies van het VAPZ kunt u jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen (als beroepskosten). Het bedrag van de aftrekbare premies is beperkt tot 8,17% van uw geherwaardeerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden (waarop ook uw sociale bijdrage wordt berekend). Daarenboven verminderen uw toekomstige sociale bijdragen doordat uw belastbare basis daalt. Door die combinatie kunt u een flink percentage (tot 78%) van uw spaarinspanning recupereren via de belastingen. 

Naast de gunstige fiscale behandeling in de opbouwfase kent het VAPZ een voordelig belastingregime bij uitkering van het contract.

 

PensioenOvereenkomst Zelfstandige (POZ)

POZ: de nieuwe vorm van aanvullend pensioen voor zelfstandige natuurlijke personen

Individuele PensioenToezegging (IPT)

Een onderneming kan een individuele pensioentoezegging doen aan een zelfstandige bedrijfsleider voor zover er een regelmatig en maandelijks loon aan de zelfstandige wordt uitgekeerd. 

Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit de onderneming een individuele levensverzekering, met de zelfstandige bedrijfsleider als verzekerde en begunstigde bij leven van de polis. De premies kunnen betaald worden door de vennootschap en/of de zelfstandige zelf. Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in bijkomende dekkingen:

  • ongevallenverzekering
  • premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid
  • rente bij arbeidsongeschiktheid
  • waarborg ernstige aandoeningen
  • overlijdensdekking

 

De voordelen van een IPT

1. Uw vennootschap betaalt voor uw pensioen

U kunt uw levensstandaard behouden én uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers fiscaal aftrekbaar.

2. U bent de rechtstreekse begunstigde

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks uw pensioen, dus niet uw vennootschap. Zo bent u er zeker van dat uw pensioenkapitaal écht op uw rekening terechtkomt. Ook na een eventuele vereffening van uw vennootschap. Bovendien kiest u bij het onderschrijven van een IPT ook zelf de begunstigden bij overlijden. Zo beschermt u uw gezin als u overlijdt voor de pensioenleeftijd.

3. U betaalt beperkte belastingen op uw pensioen

Terwijl u werkt, hebben uw pensioenpremies geen impact op uw belastingen. Gaat u met pensioen, dan betaalt u afhankelijk van uw leeftijd, 20%, 18% of 16,5% op het eindkapitaal. Stopt u pas op uw 65ste met werken en neemt u dan uw wettelijk pensioen op, dan vermindert dat belastingpercentage tot 10%.

VERZEKERINGENverzekering
verzekering in Koersel Beringen