voertuigen auto verzekering

AUTOVERZEKERING - online tarief

bijstand pech voertuigen - online tarief

sportwagen

luxewagen

motorhome mobilhome

lichte vrachtwagen

vrachtwagen

moto / motorfiets

bromfiets

FIETSVERZEKERING - online tarief

autoverzekering
 

BA - Burgerlijke Aansprakelijkheid auto

De burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering (wet van 21 november 1989) voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en waarbij de schade wordt vergoed die door het verzekerde motorrijtuig wordt veroorzaakt.

De verzekeringsvoorwaarden zijn wettelijk vastgelegd en zorgen voor vergoeding van de lichamelijke en materiële schade aan derden en de inzittenden van het voertuig.

De BA auto vergoedt ook de lichamelijke letsels van de zwakke weggebruikers zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten.  

Bemerking : de verzekeringskaart is een verplicht boorddocument


Rechtsbijstand

Deze verzekering zorgt voor uw burgerrechtelijk verhaal m.a.w  de verzekeraar zal uw belangen verdedigen en het nodige doen om uw schade te recupereren indien u schade heeft geleden door de fout van een derde aansprakelijke. Dit kan zowel lichamelijke als materiele schade betreffen.

Zo zal de maatschappij het ereloon ten hare laste nemen van een advocaat naar vrije keuze van de verzekerde.

De mogelijkheid bestaat de polis uit te breiden tot strafrechtelijke verdediging  waarbij een advocaat wordt aangesteld om de belangen van de verzekerde te verdedigen.


Bijstandsverzekering 

Deze dekking zorgt voor bijstand bij pech en ongeval in het binnen- en buitenland.

Er is ook een dekking voor personenhulp en woninghulp.

Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse als het slepen van het voertuig bij panne of bij een ongeluk. Naast deze diensten omvat de bijstand nog een aantal extra waarborgen :

 • de repatriëring van het voertuig
 • bijstand in afwachting van herstelling: voortzetten van de reis met een vervangwagen, verblijf ter plaatse of repatriëring van het voertuig en inzittenden. 
 • hulpverlening voor het openen van portieren wanneer de sleutels in het verzekerde voertuig vergeten werden

Bestuurderspolis (inzittende ongevallen) 

Vergoedt elk lichamelijk letsel van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval, in recht of in fout, en voorziet een kapitaal bij blijvende invaliditeit of bij overlijden een kapitaal aan de nabestaanden.


Omnium

Met deze verzekering kunnen de herstellingskosten aan of het verlies van het voertuig terugbetaald worden , ongeacht de verantwoordelijkheid van het schadegeval.

We onderscheiden twee types van omnium nl. :

Kleine omnium

 • Brand (inclusief ontploffing, elektriciteitsrisico)
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Aanrijding met dieren
 • Inwerking van natuurkrachten (bv overstroming, aardbeving, storm, hagel…)

Grote omnium

 • Brand (inclusief ontploffing, elektriciteitsrisico)
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Aanrijding met dieren
 • Inwerking van natuurkrachten (bv overstroming, aardbeving, storm, hagel…)
 • Eigen schade
 • Schade door vandalisme

Voor deze laatste twee waarborgen wordt de eventuele vrijstelling contractueel bepaald evenals het afschrijvingspercentage van het voertuig (na 6, 12, 24 of 36 maanden).